CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

VÁLTOZÁS az étkezési térítési díjban 2023.07.01.-től

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól

A rendelet az alábbi linken érhető el:
koznevelesi_intezmenyekben_alkalmazando_gyermeketkeztetes_teritesi_dijjak x

A 2023. július 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

napi háromszori étkezés: 720,- Ft + ÁFA

melyből

- tízórai: 180,- Ft + ÁFA

- ebéd: 395- Ft + ÁFA

- uzsonna: 145,- Ft + ÁFA

 


 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

 

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2023/2024. nevelési évre az

 

Óvodai beiratkozás

2023. május 2-5. között Online formában lesz.

 

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen,

a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok becsatolásával kell.

Az a szülő akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra a 06-28-470-745-ös telefonszámon kérhet időpontot  a beiratkozás időszakában.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

 

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2023. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2023/2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2023/2024. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő, akinek gyermeke 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. június 4-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

Kistarcsa, 2023. február 24.

Kistarcsa Város Önkormányzata


NYÍLT NAP!

Kedves Szülők!

2023.03.08.-án szerda délután 16.00 - 17.00 és 17.00-18.00 óráig csoportos bejárással, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a leendő óvodások szülei megtekinthessék a Kistarcsai Gesztenyés Óvodát.

2023.03.09.-én csütörtökön 16.00 - 17.00 a Tölgyfa Tagóvodába láthatnak betekintést a kedves érdeklődő szülők.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék a gesztenyes@kistarcsa.hu email címen, vagy a 06-28/470-745- ös telefonszámon.

 


 

Nyári zárás

Tölgyfa Óvoda:

2023.  Július 24.-től – Augusztus 4.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt július 24.-től – augusztus 4.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában (Eperjesi út 1.) biztosított.

Nyitás: 2022. Augusztus 07. hétfő

 

Gesztenyés Óvoda

2023. augusztus 07.-től – Augusztus 18.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt augusztus 07.-tól – Augusztus 18.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Tölgyfa Óvodában (Széchenyi út 61.) biztosított.

Nyitás: 2023. Augusztus 21. hétfő

 

 

 


 

Tisztelt Szülők!

A tájékoztató a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban az alábbi linken érhető el:

tajekoztato a tankotelezettsegrol felmentesrol.

 

 


  

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) 
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

 

       


 

Tájékoztató

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese/

 

 


 

 

Tájékoztató a gyermekek tankötelezettségével kapcsolatos új szabályozásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókat aza alábbi link megnyitásával olvashatják:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/

 

 


 

 

Tájékoztató óvodai e-mail címek változásáról:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink e-mail címe 2018. március 1.-től megváltozott.

Az új elérhetősége az óvodáknak:

Gesztenyés Óvoda: gesztenyes@kistarcsa.hu

Tölgyfa Óvoda: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 


 

 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

 

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 

 


 

Tisztelt Szülők!

 

Tekintettel arra, hogy 2023. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Gáspár Csabáné óvodavezető

 


 

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK!

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól

A rendelet az alábbi linken érhető el:
koznevelesi_intezmenyekben_alkalmazando_gyermeketkeztetes_teritesi_dijjak x

 

A 2023. július 1-jétől a fizetendő étkezési díjak:

napi háromszori étkezés: 720,- Ft + ÁFA

melyből

- tízórai: 180,- Ft + ÁFA

- ebéd: 395- Ft + ÁFA

- uzsonna: 145,- Ft + ÁFA

 

Étkezést, előző munkanap reggel 9 óráig beérkezett igények alapján tudunk lemondani vagy megrendelni az alábbi elérhetőségeken:

 

A Gesztenyés Óvodába járó gyermekek esetében

Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál nyitvatartási időben

1-8. csoportig Kövesdi Lilla ügyintézőnél a +36/20-568-7211 számon,

9-15. csoportig Varga Györgyné ügyintézőnél a +36/20-444-0642 telefonszámon,

vagy egész nap az ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu email címen.

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek esetében

Tölgyfa Óvodában, nyitvatartási időben

06 28 470-246 telefonszámon

vagy egész nap a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail címen.

 

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ik esedékes az Önkormányzat által kiállított számla alapján.

Az ingyenesen étkezők esetében is kérjük, hogy étkezési igényüket mindenképpen jelezzék a fenti elérhetőségek egyikén!

Étkezést módosítani egy nevelési évben csak egyszer, a következő hónaptól lehet!

 

A Gesztenyés Óvoda étkezési nyilvántartását teljes mértékben az Önkormányzat kezeli, 2020.09.21.-től. Az óvodában csak a hiányzások bejelentését fogadjuk!

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett közvetlenül Kistarcsa Város Önkormányzata (számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük fokozottan figyelni szíveskedjenek!

Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:

 • OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)
 • Internetbankon keresztül átutalással

Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a  gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát

Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a SAPEZOK Kft. biztosítja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat

Normativkedvézmeny nyilatkozat.

2023-24 nevelési év étkezési nyilatkozat