CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

.

 

 

Tisztelt Szülők!

 

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2018/2019. nevelési évre az

Óvodai beiratkozás

2018. május 2-4. között,

szerdán és csütörtökön 8.00-17.00 óráig,

pénteken 8.00-15.00 óráig lesz a

Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

 

 

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2018/2019. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2018/2019. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző az óvodai beiratkozás kezdő napjáig benyújtott szülői kérelemre az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Felmentési kérelem nyomtatványt a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal portáján lehet beszerezni.

 

Az a szülő, akinek gyermeke 2018. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2018. június 5-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • oltási könyve,
 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Kistarcsa, 2018. március 28.

 

Kistarcsa Város Önkormányzata

 

 


 

Tájékoztató óvodai e-mail címek változásáról:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink e-mail címe 2018. március 1.-től megváltozik.

Az új elérhetősége az óvodáknak:

Gesztenyés Óvoda: gesztenyes@kistarcsa.hu

Tölgyfa Óvoda: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 

mely e-mail címen az óvodai HIÁNYZÁST is lehet jelezni.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggel  900 óráig van lehetőség

 

 

Kérjük Önöket, hogy az új e-mail címet NE KEVERJÉK ÖSSZE a már működő

ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu elérhetőséggel melyre kizárólag az óvodai étkezési díj befizetéssel

illetve az

ebedbefizetes.iskola@kistarcsa.hu elérhetőséggel melyre kizárólagaz iskolai étkezési díj befizetéssel

kapcsolatos leveleket lehet küldeni.

 

A régi e-mail címeink 2018. február 28.-ig üzemelnek. Ezen időszak után ezeket az elérhetőséget NE használják, mert megszűnnek!

Köszönjük!

 

 


Nyári Zárás

 

Gesztenyés Óvoda:

2018.  Július 23.-tól – Augusztus 3.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt Július 23.-tól – Augusztus 03.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Tölgyfa Óvodában biztosított.

Nyitás: 2018. Augusztus 6. hétfő

 

Tölgyfa Óvoda:

2018.  Augusztus 6.-tól – Augusztus 24.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt augusztus 6.-tól – augusztus 24.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Gesztenyés Óvodában biztosított.

Nyitás: 2018. Augusztus 27. hétfő

 

 


Ebédbefizetés – Fontos e-mail címek változnak január 1-től

 

Új e-mail címeket kell majd használniuk a szülőknek 2018. január 1-től.

Az óvodai befizetéssel kapcsolatos kommunikációt (számla kiállítás, stb.) (mindkét óvodában!) Szöllős Csilla intézi új  e-mail címe:

ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu lesz.

Az iskolai befizetéssel kapcsolatos kommunikációt (számla kiállítás, stb.) továbbra is Barátiné Geszten Beáta intézi, akinek az új e-mail címe: ebedbefizetes.iskola@kistarcsa.hu .

 


 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

 

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 


Tisztelt Intézményvezető!

A papírgyűjtés nemcsak környezetünk hulladékterheit csökkenti, hanem elősegíti a hulladékgazdálkodást, így élhetőbb és fenntarthatóbb környezetet teremt mindannyiunk és a jövő nemzedék számára. Ezért az SCH-Ózon Kft. kiemelten fontosnak tartja az oktatási- és nevelési intézmények papírgyűjtését és a környezeti nevelést.

Felkérjük az oktatási- és nevelési intézmények pedagógusait, hogy amennyiben szervezetük rendelkezik Facebook-profillal, úgy Facebook-oldalukon osszák meg az alábbi posztunkat annak érdekében, hogy folyamatosan tájékoztassák a diákokat és a szülőket, hogy mindennapos tevékenységeik során tudatosan gyűjtsék a feleslegessé vált papírt.

https://www.facebook.com/schozon/photos/a.1171172999612926.1073741831.1171125239617702/1467596696637220/?type=3&theater

Fontosnak tartjuk, hogy minél több diák és szülő lássa felhívásunkat, kérjük, segítse munkánkat!

Bízunk abban, hogy Ön és intézménye is kiemelten fontosnak tartja a gyermekek általános képzésén túl környezettudatos nevelésüket is.  Kérjük, hogy támogassák diákjaik környezetvédelmi munkáját, és vegyenek részt papírgyűjtési akciónkban is!

Üdvözlettel:

Az SCH-Ózon csapata

 

 


 

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Tekintettel arra, hogy 2017. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

 


 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI, ISKOLAI  étkezést érintő

2018. februári változásokról!

 

Az alábbiak szerint alakulnak  2018. február 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

 

Óvodai ellátás

                        napi háromszori étkezés           384,- Ft + ÁFA

                         melyből-         - tízórai             95,- Ft + ÁFA

                                                - ebéd           215,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        74 ,- Ft+ ÁFA

 

Általános iskolai ellátás

                         napi háromszori étkezés           462,- Ft+ ÁFA

                         melyből          - tízórai           100,- Ft+ ÁFA

                                                - ebéd            267,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        95,- Ft + ÁFA

 

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ik esedékes az Önkormányzat által kiállított számla alapján.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggelenként  900 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

Óvodás gyermekekre vonatkozóan:

Gesztenyés Óvodába járó gyermekek a 06 28 470-745 telefonszámon vagy a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen.

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246 telefonszámon vagy a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail címen.

 

Iskolai étkezőknél:  kistarcsakonyha@gmail.com email címen vagy a 06-20/293-44-60 telefonszámon.

Iskolai étkezés befizetésével kapcsolatos információ: 06 20 568-7222 Barátiné Geszten Beáta 

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett közvetlenül Kistarcsa Város Önkormányzata (számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük fokozottan figyelni szíveskedjenek!

Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:

 • OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)

 • Internetbankon keresztül átutalással

   

  Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a  gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát

  Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a SAPEZOK Kft. biztosítja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Nyillatkozat

Normativkedvezmeny nyilatkozat.

2018-19 etkezesi nyilatkozat

 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

2015. 05.12.-én intézményünkben nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet tartottunk abból az alkalomból. hogy óvodavezetőnk vezetői megbízása 2015. július 31.-én lejár.

A pályázati felhívásra 1 fő pályázott név szerint: Ratimovszky Tiborné jelenlegi óvodavezetőnk.

A nevelőtestület 20/2012 EMMMI rendelet alapján arról alakít ki véleményt, támogatja-e a pályázó által benyújtott vezetői programot.

A pályázatot a szakmai közösségek és a szülői munkaközösség külön is véleményezheti.

Óvodánkban a két működő munkaközösség: Egészséges életmód és Zöld óvoda munkaközösség támogatja a pályázó vezetői programját.

Ratimovszky Tiborné által benyújtott pályázat alapos, átfogó, átgondolt, helyzetelemzésre épülő, 10 év dinamikus, aktív vezetői tevékenységet tükröző dokumentum.

A pedagógiai munkához fűződő dokumentációs munka, folyamatos ésszerűsítésére törekvést pozitívnak tartjuk.

Méltányoljuk a kolléganők ötleteihez és kezdeményezéseihez való rugalmas hozzáállást.

A Szülői munkaközösség szintén támogatja a pályázó személyét.

A nevelőtestület titkos szavazással határozott arról, hogy egyetért illetve nem ért egyet a vezetői programmal.

A szavazás eredménye: 42 egyetért

                                        3 nem ért egyet

Végső döntés a Képviselőtestület júniusi ülésén fog megszületni a vezetői pályázatról.