CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

Tisztelt Szülők!

Tájákoztatjuk Önöket, hogy 2021.12.11. szombati áthelyezett munkanapon előzetes szülői igényfelmérés alapján a Gesztenyés és a Tölgyfa Óvoda zárva tart. 

 

 


 

 

Ügyeleti nyitva tartás!

2021. december 22. szerda – december 23. csütörtök az ünnepek előtti időszakban a Tölgyfa Óvoda tart ügyeletet a Gesztenyés óvodába járó gyermekeknek. A Gesztenyés Óvoda ezen időszak alatt zárva tart.

 

 

Téli zárás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodáink

 

 • Gesztenyés Óvoda (Eperjesi út 1.)

2021. december 22. szerdától - 2022. január 2. vasárnapig zárva tart.

2021. december 22. szerda és december 23. csütörtök ügyelet a Tölgyfa óvodában.

Nyitás: 2022. január 3. hétfő

 • Tölgyfa Óvoda (Széchenyi út 61.)

2021. december 27. hétfőtől - 2022. január 2. vasárnapig zárva tart.

Nyitás: 2022. január 3. hétfő

 

 

 


 

VÁLTOZÁS az étkezési térítési díjban 2021.07.01.-től

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési díjairól

A rendelet az alábbi linken érhető el:
koznevelesi_intezmenyekben_alkalmazando_gyermeketkeztetes_teritesi_dijjak x

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai, intézménytípustól függően az alábbiak:

(1) Óvodai ellátás

napi háromszori étkezés: 509,- Ft + ÁFA

melyből

- tízórai: 129,- Ft + ÁFA

- ebéd: 275,- Ft+ ÁFA

- uzsonna: 105,- Ft+ ÁFA

 

 


 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

 

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2021/2022. nevelési évre az

Óvodai beiratkozás

2021. május 3-6. között 8.00-17.00 óráig lesz a

Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

Ezen időszak alatt a beiratkozás online formában fog történni az óvoda gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címére  elküldendő dokumentumok segítségével.

 

Letöltendő és beküldendő dokumentumok a következőek:

A beiratkozáshoz szükséges:

Adatkezelési tájékoztató a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda óvodai beiratkozás ügycsoporthoz kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentum hiánytalan beérkezése szükséges ahhoz, hogy a megfelelő adatokat fel tudjuk venni. Ellenkező esetben hiánypótlás szükséges.

Az a szülő, akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra telefonon kérhet időpontot, az alábbi telefonszámon 06-28/470-745 szintén május 03.-06 között, tehát szintén a beiratkozás időszakában.

 

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2021/2022. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2021/2022. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

https://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/ovodai_es_alt_iskolai_beiratkozas_2021

Az a szülő, akinek gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2021. június 5-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 

Kistarcsa, 2021. február 24.

                                                                                Kistarcsa Város Önkormányzata

 

 

 


 

Tisztelt Szülők!

A ájékoztató a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban az alábbi linken érhető el:

tajekoztato a tankotelezettsegrol felmentesrol.

 

 


 

 

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK!

 

Étkezést, előző munkanap reggel 9 óráig beérkezett igények alapján tudunk lemondani vagy megrendelni az alábbi elérhetőségeken:

 

Gesztenyés Óvodába járó gyermekek esetében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál nyitvatartási időben

1-8. csoportig Kövesdi Lilla ügyintézőnél a +36/20-568-7211 számon,

9-15. csoportig Varga Györgyné ügyintézőnél a +36/20-444-0642 telefonszámon,

vagy egész nap az ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu email címen.

 

Az ingyenesen étkezők esetében is kérjük, hogy étkezési igényüket mindenképpen jelezzék a fenti elérhetőségek egyikén!

 

Étkezést módosítani egy nevelési évben csak egyszer, a következő hónaptól lehet!

 

 

A Gesztenyés Óvoda étkezési nyilvántartását teljes mértékben az Önkormányzat kezeli, 2020.09.21.-től.

 

Az óvodában csak a hiányzások bejelentését fogadjuk!

 

 

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére az  étkezést,

előző munkanap reggel 9 óráig beérkezett igények alapján tudják lemondani vagy megrendelni az alábbi elérhetőségeken:

06 28 470-246 telefonszámon vagy a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail címen

 


  

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) 
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

 

       


 

Tájékoztató

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese/

 

 


 

 

Tájékoztató a gyermekek tankötelezettségével kapcsolatos új szabályozásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókat aza alábbi link megnyitásával olvashatják:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg_halasztasa/

 

 


 

 

Tájékoztató óvodai e-mail címek változásáról:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink e-mail címe 2018. március 1.-től megváltozott.

Az új elérhetősége az óvodáknak:

Gesztenyés Óvoda: gesztenyes@kistarcsa.hu

Tölgyfa Óvoda: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 


 

 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

 

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 

 


 

Tisztelt Szülők!

 

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Gáspár Csabáné óvodavezető

 


 

TÁJÉKOZTATÓ az óvodai étkeztetésről

 

 

Az alábbiak szerint alakulnak  2021. július 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

 

Óvodai ellátás

                        napi háromszori étkezés           509,- Ft + ÁFA

                                melyből-         - tízórai          129,- Ft + ÁFA

                                                       - ebéd            275,- Ft + ÁFA

                                                       - uzsonna      105 ,- Ft+ ÁFA

 

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ik esedékes az Önkormányzat által kiállított számla alapján.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggelenként  900 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

 

A Gesztenyés Óvodába járó gyermekek részére az ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu, illetve az 1-7. csoportoknak  a 06 20 568-7211 telefonszámon (Polgármesteri Hivatal Kövesdi Lilla pénzügyi ügyintézőnél), a 8-15. csoport vonatkozásában   a 06 20 444-0642 telefonszámon (Varga Györgyné Pannikánál) tudják bejelenteni. 

 

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246 telefonszámon vagy a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail címen.

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett közvetlenül Kistarcsa Város Önkormányzata (számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük fokozottan figyelni szíveskedjenek!

Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:

 • OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)

 • Internetbankon keresztül átutalással

  Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a  gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát

  Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a SAPEZOK Kft. biztosítja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat

Normativkedvezmeny nyilatkozat.

2021-22 etkezesi nyilatkozat