CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Tájékoztató a gyermekek tankötelezettségével kapcsolatos új szabályozásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek beiskolázásával kapcsolatos tudnivalókat aza alábbi link megnyitásával olvashatják:

https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI, ISKOLAI  étkezést érintő

2019. augusztus 1. változásokról!

 

Az alábbiak szerint alakulnak  2019. augusztus 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

Óvodai ellátás

                        napi háromszori étkezés           435,- Ft + ÁFA

                         melyből-         - tízórai          110,- Ft + ÁFA

                                                - ebéd           235,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        90 ,- Ft+ ÁFA

Általános iskolai ellátás

                         napi háromszori étkezés           515,- Ft+ ÁFA

                         melyből          - tízórai           115,- Ft+ ÁFA

                                                - ebéd            290,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna      110,- Ft + ÁFA


Nyári zárás

 

Gesztenyés Óvoda (Eperjesi út 1.)

2019. augusztus 05.-től – Augusztus 23.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt augusztus 05.-től – Augusztus 23.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Tölgyfa Óvodában biztosított.

Nyitás: 2019. Augusztus 26. hétfő

 

Tölgyfa Óvoda (Széchenyi út 61.)

2019.  Július 15.-től – Augusztus 2.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt július 15.-től – augusztus 2.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában biztosított.

Nyitás: 2019. Augusztus 05. hétfő

 

 

 

 


Tájékoztató óvodai e-mail címek változásáról:

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink e-mail címe 2018. március 1.-től megváltozott.

Az új elérhetősége az óvodáknak:

Gesztenyés Óvoda: gesztenyes@kistarcsa.hu

Tölgyfa Óvoda: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 

mely e-mail címen az óvodai HIÁNYZÁST is lehet jelezni.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggel  900 óráig van lehetőség

 

 

Kérjük Önöket, hogy az új e-mail címet NE KEVERJÉK ÖSSZE a már működő

ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu elérhetőséggel melyre kizárólag az óvodai étkezési díj befizetéssel

illetve az

ebedbefizetes.iskola@kistarcsa.hu elérhetőséggel melyre kizárólagaz iskolai étkezési díj befizetéssel

kapcsolatos leveleket lehet küldeni.

 


Ebédbefizetés – Fontos e-mail címek változnak január 1-től

 

Új e-mail címeket kell majd használniuk a szülőknek 2018. január 1-től.

Az óvodai befizetéssel kapcsolatos kommunikációt (számla kiállítás, stb.) (mindkét óvodában!) Szöllős Csilla intézi új  e-mail címe:

ebedbefizetes.ovoda@kistarcsa.hu lesz.

Az iskolai befizetéssel kapcsolatos kommunikációt (számla kiállítás, stb.) továbbra is Barátiné Geszten Beáta intézi, akinek az új e-mail címe: ebedbefizetes.iskola@kistarcsa.hu .

 


 

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

 

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. 

 

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen:

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 


Tisztelt Intézményvezető!

A papírgyűjtés nemcsak környezetünk hulladékterheit csökkenti, hanem elősegíti a hulladékgazdálkodást, így élhetőbb és fenntarthatóbb környezetet teremt mindannyiunk és a jövő nemzedék számára. Ezért az SCH-Ózon Kft. kiemelten fontosnak tartja az oktatási- és nevelési intézmények papírgyűjtését és a környezeti nevelést.

Felkérjük az oktatási- és nevelési intézmények pedagógusait, hogy amennyiben szervezetük rendelkezik Facebook-profillal, úgy Facebook-oldalukon osszák meg az alábbi posztunkat annak érdekében, hogy folyamatosan tájékoztassák a diákokat és a szülőket, hogy mindennapos tevékenységeik során tudatosan gyűjtsék a feleslegessé vált papírt.

https://www.facebook.com/schozon/photos/a.1171172999612926.1073741831.1171125239617702/1467596696637220/?type=3&theater

Fontosnak tartjuk, hogy minél több diák és szülő lássa felhívásunkat, kérjük, segítse munkánkat!

Bízunk abban, hogy Ön és intézménye is kiemelten fontosnak tartja a gyermekek általános képzésén túl környezettudatos nevelésüket is.  Kérjük, hogy támogassák diákjaik környezetvédelmi munkáját, és vegyenek részt papírgyűjtési akciónkban is!

Üdvözlettel:

Az SCH-Ózon csapata

 

 


 

Tisztelt Szülők!

 

Tekintettel arra, hogy 2017. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

 


 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI, ISKOLAI  étkezést érintő

2019. augusztus 1. változásokról!

 

Az alábbiak szerint alakulnak  2019. augusztus 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

 

Óvodai ellátás

                        napi háromszori étkezés           435,- Ft + ÁFA

                         melyből-         - tízórai          110,- Ft + ÁFA

                                                - ebéd           235,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        90 ,- Ft+ ÁFA

 

Általános iskolai ellátás

                         napi háromszori étkezés           515,- Ft+ ÁFA

                         melyből          - tízórai           115,- Ft+ ÁFA

                                                - ebéd            290,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna      110,- Ft + ÁFA

 

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ik esedékes az Önkormányzat által kiállított számla alapján.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggelenként  900 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

Óvodás gyermekekre vonatkozóan:

Gesztenyés Óvodába járó gyermekek a 06 28 470-745 telefonszámon vagy a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen.

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246 telefonszámon vagy a tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail címen.

 

Iskolai étkezőknél:  kistarcsakonyha@gmail.com email címen vagy a 06-20/293-44-60 telefonszámon.

Iskolai étkezés befizetésével kapcsolatos információ: 06 20 568-7222 Barátiné Geszten Beáta 

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett közvetlenül Kistarcsa Város Önkormányzata (számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük fokozottan figyelni szíveskedjenek!

Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:

  • OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)

  • Internetbankon keresztül átutalással

     

    Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a  gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát

    Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a SAPEZOK Kft. biztosítja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Nyillatkozat

Normativkedvezmeny nyilatkozat.

2019-20 etkezesi nyilatkozat

 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

2015. 05.12.-én intézményünkben nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet tartottunk abból az alkalomból. hogy óvodavezetőnk vezetői megbízása 2015. július 31.-én lejár.

A pályázati felhívásra 1 fő pályázott név szerint: Ratimovszky Tiborné jelenlegi óvodavezetőnk.

A nevelőtestület 20/2012 EMMMI rendelet alapján arról alakít ki véleményt, támogatja-e a pályázó által benyújtott vezetői programot.

A pályázatot a szakmai közösségek és a szülői munkaközösség külön is véleményezheti.

Óvodánkban a két működő munkaközösség: Egészséges életmód és Zöld óvoda munkaközösség támogatja a pályázó vezetői programját.

Ratimovszky Tiborné által benyújtott pályázat alapos, átfogó, átgondolt, helyzetelemzésre épülő, 10 év dinamikus, aktív vezetői tevékenységet tükröző dokumentum.

A pedagógiai munkához fűződő dokumentációs munka, folyamatos ésszerűsítésére törekvést pozitívnak tartjuk.

Méltányoljuk a kolléganők ötleteihez és kezdeményezéseihez való rugalmas hozzáállást.

A Szülői munkaközösség szintén támogatja a pályázó személyét.

A nevelőtestület titkos szavazással határozott arról, hogy egyetért illetve nem ért egyet a vezetői programmal.

A szavazás eredménye: 42 egyetért

                                        3 nem ért egyet

Végső döntés a Képviselőtestület júniusi ülésén fog megszületni a vezetői pályázatról.